سم اسپورگون

سم اسپورگون حاوي 500 گرم برکیلوگرم پروکلراز می باشد. اسپورگون قارچکشی که به صورت سیستمیک موضعی عمل (FRAC است از گروه ایمیدازول  3 مینماید.  این سم با جلوگیري از بیوسنتز ارگوسترول باعث مرگ قارچ عامل بیماري میگردد. اسپورگون بهترین راه حل موجود براي کنترل بیماري پوسیدگی در واحدهاي پرورش قارچ  میباشد.

میزان مصرف سم : 0/9 گرم در متر مربع
بهترین زمان استفاده : 7 تا 10 روز پس از دادن خاک پوششی

انواع سم قارچ

سم اسپورگون

 

کاربرد سم اسپورگون

برای هرکیسه کمپوست 250 تا 300 میلیلیتر محلول سمی توصیه میشود. ابتدا مخزن سمپاش را تا نیمه از آب پر نمایید و سپس سم را به مقدار توصیه شده درون مخزن ریخته و خوب به هم بزنید، سپس بقیهي آب را به آن بیفزایید.
بهتر است  از سمپاشی پشتی تلمبهاي استفاده کنید.

زمان مصرف سم اسپورگون

الف ) در قارچ های خوراکی : پروکلراز را باید 10تا 7 روز بعد از دادن خاک پوششی به مصرف رساند (خاک پوششی به منظور
متوقف کردن رشد رویشی قارچ به قطر 3 تا 5 سانتی متر ، در مرحله کامل شدن پنجه دوانی قارچ و پوشیده شدن 75% بستر
توسط میسیلیوم قارچ مصرف می شود ).

ب) در سایر محصولات : باتوجه به این که پروکلراز اثر درمانی و ریشه کنی دارد و می توانید آن را پس از شیوع بیماری در زمان
مشاهده علائم در مزرعه به کار ببرید . ولی بهترین زمان مصرف وقتی است که گیاه در آستانه آلوده شدن و یا حداکثر به محض
مشاهده اولین علائم باشد . یعنی باید اثر پیشگیری کننده پروکلراز را مدنظر قرار دهید.
بدیهی است در صورت لزوم باید سم پاشی را به فواصل ، یا زمان معین تکرار کرد.

خرید سم اسپورگون

قارچ برتر با پشتوانه بیش از پانزده سال سابقه در تولید تجهیزات سالن قارچ با برند سهند هواساز و فروش مواد اولیه آماده
خدمت رسانی به شماست .
برای دریافت اطلاعات بیشتر و نحوه خرید تجهیزات سالن قارچ و مواد اولیه سالن قارچ تماس حاصل نمایید:
واحد فروش و امور مشتریان:
 02156545923
09127021828